Villkor

Villkor för att använda butiken:
Bilder och texter ägs av oss eller respektive fotograf. Kopiering av detta material kan medföra att vi fakturerar eller vidtar rättsliga åtgärder.  

Vi förehåller oss rätten att radera användare som vi upplever ej angivit sin riktiga identitet, Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera kommentarer från anonyma användare,

Villkor för produkter:
Villkor för respektive produkt hittar du nederst i beskrivningen för produkten.  För resor, workshops och kurser gäller generellt följande villkor:

Anmälningsavgift XXX kr erlägges vid beställning. Resterande 60 dagar innan resan. Fram till 30 dagar innan workshoppen återbetalas 100% av avgiften vid avbeställning. Från 30 till 10 dagar innan återbetalas 50%. Vid avbeställning senare så kan vi tyvärr inte återbetala, undantaget att du blir sjuk, då återbetalas 50%.

För bilder gäller full returrätt om du ej är nöjd.  Vi återbetalar pengarna samt returporto. 

Canon
Sigma
Nikon
Sony
Nyvågar rorbuhotell