Villkor

Villkor för att använda butiken:
Bilder och texter ägs av oss eller respektive fotograf. Kopiering av detta material kan medföra att vi fakturerar eller vidtar rättsliga åtgärder.  

Vi förehåller oss rätten att radera användare som vi upplever ej angivit sin riktiga identitet, Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera kommentarer från anonyma användare.

Villkor för produkter:
Villkor för respektive produkt hittar du nederst i beskrivningen för produkten.  För bilder gäller full returrätt om du ej är nöjd.  Vi återbetalar pengarna samt returporto.

Villkor workshops och kurser:

Betalning

Se respektive workshop eller kurs information. 

Resegaranti
Vi omfattas inte av resegaranti. Vi valt att våra resenärer betalar under våra workshops.  Så när du väl skall betala så har vi levererat det vi tar betalt för. Tryggt både för dig och för oss, 

Villkoren för din resa till workshoppen bör du kontrollera med researrangören. 

Vad händer om du ställer in workshop?

Fram till 90 dagar innan avresa händer inget. 
Från 89 till 29 dagar innan start av workshoppen så får kommer vi inte fakturera dig 2000 kronor som bokningsavgiften 
Från 30 till 11 dagar innan faktureras 50%  av totalsumman.
Från 10 dagar till start så faktureras 100%, undantaget att du blir sjuk, då faktureras 2000 som bokningsavgift, obs vi kräver intyg.

Detta beroende på att vi redan innan workshoppen startar betalat våra leverantörer. 

Vad händer om vi ställer in?
Om vi ställer in resan och detta åsamkar kostnader som ni ej kan få åter så ersätter vi er.

Måltider
För att garanteras någon form specialkost måste du som deltagare ta kontakt med oss innan bokning av workshopen. Detta för att få bekräftelse från oss om vi kan tillhandahålla denna typ av kost.

Vilka platser vi besöker
Utifrån våra erfarenheter och kunskaper om området, rådande väder, ljus och andra förhållande väljer vi vilka plaster som vi tar våra deltagare till.  Detta för att du som deltagarna skall få ut maximalt av din workshop. För att inte det skall bli tidsnöd på de utvalda platserna så begränsar vi också antalet fotostopp under våra förflyttningar. Detta för att inte hamna i tidsnöd på de av oss utvalda platserna. Vi vet att vi kommer passera många vackra platser, men skulle vi stanna på alla så skulle vi vara tvungna att förlänga våra workshops. 

Vi erbjuder foto workshops, inte guidade turer för att se klassiska vyer från området.

Detta är orsaken till varför vi inte i förväg annonserar ut vilka olika platser vi kommer ta deltagarna till.  Vi garantera att du får uppleva området på  bästa vis utifrån de rådande förutsättningar. 

Upplevelsebeskrivningen av olika resor i marknadsföringsmaterial är subjektiv för att skapa en känsla. Ingen resa är den andra exakt lik då upplevelser är känslomässiga och högst personliga.

Hur krävande är utflykterna
Promenaderna vid de olika utflykterna varierar från några 100 meter till 2-3 km i varierad terräng. En person med normalkondition har normalt inget problem att delta i alla utflykter. Ibland kan det vara blött och lite lerig, så kängor är att föredra.
Om du tror att du inte är i trim att följa med på de längre promenaderna så måste du kontakta oss innan du bokar workshopen, så att vi kan planera alternativ för dig.  Vi förbehåller oss rätten att avråda från deltagande. 

Programupplägg, flygtider och anslutning samt resenärens ansvar
Programmen kan komma att ändras av praktiska eller logistiska skäl, allt för att ge bästa behållning av resan/workshopen. Tåg/Flygtider är alltid preliminära och kan utan förvarning justeras utav tåg- /flygbolagen. Tänk på detta vid bokning av eventuell anslutning av tåg eller flyg. Se till att ha god tidsmarginal och boka av- och ombokningsbara biljetter. Ingen ersättning för kostnad i samband med tåg eller flygtidtabellsförändring utgår.

Om en resa blir försenad på grund av tåg eller flygförsening eller om färdplanen måste ändras på grund av väder eller vägförhållanden eller andra oförutsedda händelser som Lofotenworkshop och dess lokala partners inte kan råda över och kostnader därigenom uppstår ingår dessa ej i resans pris.

Resenären ansvarar själv för att infinna sig på angiven plats och tid. Kostnader som kan uppstå på grund av att resenären inte infunnit sig på angiven plats och tid står resenären själv för.

Ansvarsbegränsning
Lofotenworkshop och dess lokala partners och anställda agerar endast som agenter för ägare, entreprenörer och leverantörer av transportmedel och hotell och andra resetjänster. Lofotenworkshop tar därför inte på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, karantän, strejk, stöld, snatteri, försvunnet bagage, terrorism eller annat som vi inte kan råder över.

Vid sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster på deltagaren. Lofotenworkshops råd är därför att teckna en reseförsäkring för att täcka dessa kostnader. Om sådan försäkring inte har tecknat vilar betalningsansvaret på deltagaren.